Dzisiaj jest: środa, 22 sierpnia 2018

Szkolenia i warsztaty

Obecnie warunkiem utrzymania się na rynku i bycia konkurencyjnym jest posiadanie dobrze przygotowanej i umotywowanej kadry, która bez problemów potrafi sprostać stawianym przed nią zadaniom. Rozwój personelu wraz z rozwojem firmy stanowi podstawę do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Szkolenia pracowników i doskonalenie ich umiejętności są coraz bardziej doceniane przez przedsiębiorstwa w Polsce, szczególnie te, które realizują politykę kapitału ludzkiego i gdzie proces kształcenia i rozwoju kadry postrzegany jest jako ważna inwestycja przyczyniająca się do osiągania sukcesów.

Kapitał ludzki to przede wszystkim kompetencje menedżerów i pracowników. To właśnie ich wiedza, umiejętności, motywacje, zachowania i postawy wobec pracy decydują o tym, czy firma jest w stanie walczyć i utrzymać przewagę konkurencyjną czy też nie. Gwałtowne zmiany w technologii, otoczeniu konkurencyjnym i wymaganiach klientów wpływają na wzrost tempa, w jakim przedsiębiorstwa muszą zmieniać swoje produkty i strategie oraz inwestować w rozwój kapitału ludzkiego, aby przetrwać na rynku. Budowanie i rozwój kapitału ludzkiego to specyficzny rodzaj inwestycji, zarówno w wymiarze mikro jak i makroekonomicznym.

Szkolenie przedsiębiorców i zatrudnianych przez nich pracowników ma na celu wyposażenie ich w konkretne umiejętności, niezbędne do wykonywania określonej pracy. Jego korzyści są wielostronne: poprawa rezultatów pracy, redukcja czasu i kosztów uczenia się sprawnego wykonywania zadań, ograniczanie nadzoru i kontroli, lepszy dobór kadr, a w konsekwencji obniżka kosztów przedsiębiorstwa.

Szkolenia wpływają też pozytywnie na efektywność pracy pracowników. Podniesione kwalifikacje powodują wzrost samooceny, a co za tym idzie większej pewności siebie i lepszej motywacji do pracy. Bowiem wiadomo nie od dziś, że zadowolony z siebie i doceniony zawodowo pracownik jest wydajniejszy i wywiera korzystniejsze wrażenie na docelowych klientach firmy.

Realizujemy szkolenia w trzech podstawowych formach:

  • wykładów i seminariów,
  • warsztatów i ćwiczeń,
  • treningów.

Poza tymi typowymi formami, szkolenia mogą być realizowane poprzez różnego rodzaju konferencje, zjazdy, targi lub prezentacje.

Kontakt
Dealer4You.pl Igor Łyjak
tel.: +48 601-740-000
e-mail: info@dealer4you.pl
Copyright © 2012 Dealer4You.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.