Dzisiaj jest: środa, 22 sierpnia 2018

Konsulting i inne usługi

Konsulting to szeroko rozumiana działalność doradcza mająca na celu pomoc przedsiębiorcom w identyfikacji i zrozumieniu problemów pojawiających się w organizacji, a także dostrzeżeniu mogących wystąpić w otoczeniu zagrożeń, a następnie wskazanie im skutecznych rozwiązań i kierunków dalszych działań oraz sposobów ich wdrożenia.

Firmy korzystają z usług konsultantów ze względu na posiadaną przez nich wiedzę oraz zdolność do rozwiązywania problemów w najważniejszych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. Wiedza w każdym z tych obszarów stale ewoluuje, podobnie jak i problemy przed którymi stają klienci, którzy nie zawsze są zdolni do szybkiego przystosowania się do tak zmiennych warunków, w jakich przyszło im prowadzić biznes.

Szczególne znaczenie ma to obecnie. W czasach znacznej niepewności rynkowej oraz postępującej złożoności procesów zarządczych, konsulting stosowany jest na szeroką skalę wśród już nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale coraz częściej także tych z sektora MŚP czy mikro firm.

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynkowym, oferujemy naszym klientom usługi doradcze obejmujące wszystkie najważniejsze obszary biznesowe. Opierają się one na ścisłej współpracy naszych konsultantów z kadrą zarządzającą i specjalistami z firmy klienta i służą wypracowaniu konkretnych rezultatów biznesowych.

Głównym założeniem pozwalającym osiągać planowane wyniki jest dokładne poznanie sytuacji wyjściowej wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu rynkowym i społecznym, a także jasne sprecyzowanie celów jakie chcemy osiągnąć. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych konsultantów możliwe jest stworzenie projektu idealnie dopasowanego do oczekiwań klientów, a kontakt z ich pracownikami na każdym etapie tworzenia projektu skutkuje dużym zadowoleniem i służy budowaniu trwałej współpracy.

W naszej ofercie znaleźć można usługi doradcze z zakresu:

  • analizy rynku i konkurentów,
  • realizacji badań marketingowych,
  • metod i technik komunikacji wewnętrznej,
  • negocjacji biznesowych,
  • optymalizacji kosztów,
  • tworzenia planów działania,
  • tworzenia i wdrażania programów naprawczych i restrukturyzacyjnych,
  • konstruowania skutecznych strategii marketingowych,
  • tłumaczeń biznesowych.
Kontakt
Dealer4You.pl Igor Łyjak
tel.: +48 601-740-000
e-mail: info@dealer4you.pl
Copyright © 2012 Dealer4You.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.