Dzisiaj jest: środa, 22 sierpnia 2018

Plany działania

W dzisiejszych, bardzo zmiennych czasach, wielu przedsiębiorców koncentruje się na bieżących sprawach firmy, planując działania jedynie na kolejne kilka miesięcy lub nawet tylko tygodni. Aby skutecznie konkurować na rynku, osiągnąć trwały rozwój przedsiębiorstwa, potrzebne są: jasna wizja oraz sprecyzowane cele i ścieżka ich osiągnięcia, czyli strategia przedsiębiorstwa.

Strategia przedsiębiorstwa jest to kierunek i zakres działania, który przedsiębiorstwo zamierza przyjąć w długim okresie, aby osiągnąć swoje cele i zyskać przewagę konkurencyjną. Strategia ma na celu zaadoptowanie przedsiębiorstwa i jego działań do zmian zachodzących w jego środowisku w taki sposób, aby zapewnić mu długotrwałe przetrwanie i rozwój. Strategia obejmuje ogół jego działań oraz bierze pod uwagę środowisko wewnętrzne i zewnętrzne, w którym funkcjonuje.

Dokumenty opracowywane na poziomie strategicznym nie zawierają z reguły szczegółowego planu realizacji założonej strategii. Łącznikiem między operacyjnymi działaniami, a założeniami strategicznymi jest tzw. plan działań (action plan), którego zadaniem jest dekompozycja strategicznych celów globalnych, często o charakterze jakościowym, na cele częściowe, mierzalne.

Plany działania wskazują sekwencję kroków jakie należy powziąć i czynności, które należy wykonać, by przyjęta przez przedsiębiorstwo strategia odniosła sukces. Składają się one z 3 podstawowych elementów:

  • zaprojektowanie konkretnych zadań i wskazanie osób odpowiedzialnych za ich realizację,
  • określenie horyzontu czasowego wykonania planów,
  • określenie środków niezbędnych do realizacji planowanych działań.

Oferujemy Państwu usługi doradcze w zakresie:

  • analizy strategicznej zarówno otoczenia zewnętrznego, jak i wnętrza firmy,
  • zdefiniowania wariantów strategii i wyboru rozwiązania najlepszego z punktu widzenia przedsiębiorstwa,
  • planowania działań podejmowanych w toku realizacji celów oraz określenia podmiotów za nie odpowiedzialnych,
  • pozyskiwania źródeł finansowania dla realizacji strategii i planów działania,
  • wdrażania i zarządzania strategią oraz szczegółowymi planami działania,
  • opracowania procedur monitorowania i mierników stopnia wdrożenia strategii.
Kontakt
Dealer4You.pl Igor Łyjak
tel.: +48 601-740-000
e-mail: info@dealer4you.pl
Copyright © 2012 Dealer4You.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.