Dzisiaj jest: środa, 22 sierpnia 2018

Programy naprawcze i restrukturyzacyjne

Programy naprawcze i restrukturyzacyjne skierowane są do przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacjach kryzysowych lub borykających się z problemami natury ekonomiczno-finansowej, destabilizującymi ich prawidłowe funkcjonowanie. Istotą programu naprawczego jest działanie polegające na zidentyfikowaniu i wskazaniu rozwiązań umożliwiających szybkie odzyskanie bieżącej równowagi gospodarczej i przywrócenie utraconej pozycji rynkowej.

Firmom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie projektowania i wdrażania programów naprawczych. W oparciu o rzetelną analizę i diagnozę przygotowujemy racjonalne projekty działań, które poprawiają efektywność i umożliwiają firmie przetrwanie.

Istotą przygotowywanych przez nas programów naprawczych jest zidentyfikowanie i wskazanie działań umożliwiających odzyskanie bieżącej równowagi finansowej m.in. poprzez restrukturyzację rynkowo-produktową, obniżenie kosztów działalności, optymalizację struktury organizacyjnej i restrukturyzację zatrudnienia, procesy konsolidacji lub deinwestycji.

Oferujemy także pomoc podczas implementacji programów naprawczych i restrukturyzacyjnych. Pomoc ta obejmuje między innymi: monitorowanie i nadzór nad realizacją poszczególnych elementów programu naprawczego, aktualizację programu w przypadku istotnej zmiany uwarunkowań, bezpośrednią współpracę z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa w celu ułatwienia akceptacji i zrozumienia wdrażanych zmian i usprawnień.

Podstawowy zakres prac programu restrukturyzacji obejmuje następujące elementy:

  • analiza stanu prawnego i sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
  • określenie perspektyw rozwoju w oparciu o analizę finansową, marketingową i organizacyjną przedsiębiorstwa,
  • przygotowanie planu restrukturyzacji (programu naprawczego) obejmującego zarówno krótkoterminowe działania stabilizujące sytuację ekonomiczno finansową, jak i trwałe odzyskanie rentowności,
  • restrukturyzacja długu bankowego i długu handlowego,
  • pozyskanie źródeł finansowania restrukturyzacji,
  • monitorowanie i nadzór nad realizacją poszczególnych elementów programu naprawczego oraz współpraca z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa,
  • aktualizacja rozwiązań restrukturyzacyjnych w przypadku istotnej zmiany uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych. 
Kontakt
Dealer4You.pl Igor Łyjak
tel.: +48 601-740-000
e-mail: info@dealer4you.pl
Copyright © 2012 Dealer4You.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.