Dzisiaj jest: środa, 22 sierpnia 2018

Szkolenia menedżerskie

Menedżer to człowiek zwielokrotniony. Bierze na siebie dużą odpowiedzialność za wyniki pracy swoich ludzi, za relacje w zespole, za wszystko to, co dzieje się na pokładzie. Działa w sytuacjach kryzysowych, gdy statek tonie. Działa na froncie, odpowiadając za całokształt pracy swoich podopiecznych. To bardzo dużo. Specyfika pracy menedżera jest wystarczającym argumentem, by szczególną uwagę poświęcić programom rozwojowym dla kadry zarządzającej.

Umiejętności przywódcze mają decydujące znaczenie dla osiągnięcia sukcesu we współczesnym złożonym i zmiennym środowisku biznesowym, bez względu na to, czy prowadzisz działalność na skalę lokalną, regionalną, czy globalną. Właściciele firm muszą przewodzić swoim organizacjom, menedżerowie sprzedaży muszą być liderami swoich zespołów, a handlowcy muszą kierować procesem sprzedaży.

Oferujemy szkolenia we wszystkich najważniejszych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem:

  • zarządzanie zmianą, którego celem jest zdobycie przez menedżera umiejętności kreowania, utrzymywania i prowadzenia procesu zmian, a także rozwój zdolności komunikacyjnych i przezwyciężania oporów wobec zmian;
  • zarządzanie projektami - celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności planowania projektu, monitorowania projektu w oparciu o przygotowany plan oraz zarządzania czasem i budżetem projektu;
  • zarządzanie rekrutacją - uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji pracowników tak, by przyciągnąć i zatrudnić tylko najlepszych kandydatów;
  • zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników - jego celem jest nabycie przez menedżera umiejętności z zakresu świadomego budowania efektywnych relacji z podwładnymi oraz konsekwentnego planowania, delegowania i egzekwowania poleceń, a także dowiedzą się jak skutecznie zwiększyć motywację swoją i personelu;
  • zarządzanie oceną - nabycie kompetencji w zakresie planowania, przygotowania, prowadzenia i kontrolowania procesu oceny;
  • zarządzanie pracą - kształtowanie umiejętności efektywnej współpracy z pracownikami, wspólnego osiągania celów i pokonywania przeszkód oraz optymalizacja procesów komunikacyjnych i podziału zadań;
  • zarządzanie czasem - w trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się jak efektywnie organizować swój czas i właściwie gospodarować energią, a także jak zwiększyć wydajność i efektywność pracy;
  • zarządzanie konfliktem - celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności świadomego kierowania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz ich kreatywnego wykorzystania.

Szkolenia menedżerskie prowadzimy z wykorzystaniem możliwie zróżnicowanych technik uczenia się. Integralną częścią tego typu projektów są gry symulacyjne i gry menedżerskie, studia przypadków, odgrywanie ról, filmy szkoleniowe czy zajęcia outdoor. Forma szkolenia zależy od tego, jakie umiejętności menedżerskie kształcimy i jakie oczekiwania prezentuje grupa uczestników.

Kontakt
Dealer4You.pl Igor Łyjak
tel.: +48 601-740-000
e-mail: info@dealer4you.pl
Copyright © 2012 Dealer4You.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.