Dzisiaj jest: środa, 22 sierpnia 2018

Komunikacja interpersonalna i rozwój osobisty

Istnieje bardzo wiele funkcji w przedsiębiorstwie, które opierają się przede wszystkim na nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Do ich wykonywania jednak potrzebne jest posiadanie odpowiednich umiejętności oraz cech osobowości, które zagwarantują skuteczną komunikację.

Osoby zatrudniane do nawiązywania kontaktu z klientami czy przedstawicielami innych firm, a także ze swoimi współpracownikami, bardzo często zobowiązują się do poszerzania swoich umiejętności interpersonalnych. Najczęściej biorą udział w szkoleniach i treningach z zakresu komunikacji interpersonalnej i rozwoju osobistego. Podczas nich uczą się, jak rozmawiać i zachowywać się w kontaktach z klientami, aby odnieść wyznaczony przez siebie sukces oraz jak rozmawiać ze wszystkimi współpracownikami nawet w sytuacji, gdy relacje między nimi są aktualnie dość napięte. Umiejętność nawiązywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych jest bardzo ważną cechą, którą powinno się kształcić przez całe życie i wykorzystywać nie tylko podczas wykonywania pracy zawodowej, ale także w relacjach osobistych.

Nasze szkolenia mają na celu pomóc pracownikom i ich przełożonym m.in. odnaleźć się w nowej sytuacji, skuteczniej komunikować wewnątrz organizacji, jak i na „styku” z klientami i efektywniej pracować w zespole.

Oferujemy szkolenia z zakresu:

  • autoprezentacja - sztuka wywierania wrażenia i umiejętności kontrolowania tego, jak postrzegają nas inni ludzie;
  • sztuka wystąpień publicznych - odpowiednia gra ciała, modulowanie głosu, stosowanie chwytów retorycznych, a także umiejętność radzenia sobie ze stresem i konstruowania przemówień, czyli jak zostać doskonałym mówcą;
  • komunikacja werbalna i niewerbalna - skuteczne przekazywanie informacji i wywieranie wpływu za pomocą słów, gestów, mimiki i innych technik porozumiewania się, umiejętność właściwej argumentacji i przekonywania do swoich racji;
  • asertywność - umiejętność mówienia „nie”, radzenia sobie z negatywnymi ocenami i konstruktywnego wyrażania krytyki opartego na szacunku i zaufaniu;
  • kreatywne myślenie - zwiększenie elastyczności myślenia poprzez poprawę płynności i oryginalności procesu myślowego, przełamywanie barier kreatywności oraz filary twórczego myślenia;
  • radzenie sobie ze stresem - walka z destrukcyjnymi przejawami napięcia emocjonalnego, polegająca na nauce pozytywnego myślenia, gospodarowania czasem, relaksacji i odpoczynku, a także rozładowywania stresu;
  • twórcze rozwiązywanie problemów - kreatywne podejście do zadań biznesowych, przełamywanie standardowego sposobu myślenia, kreowanie pomysłów, wzmocnienie twórczego potencjału pracowników oraz ich efektywności w radzeniu sobie z problemami;
  • sztuka rozwiązywania konfliktów - umiejętność świadomego kierowania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz ich kreatywnego wykorzystania;
  • efektywność osobista - doskonalenie umiejętności przewodzenia samemu sobie - wyznaczanie dalekosiężnego celu spójnego z hierarchią wartości i przekonaniami.
Kontakt
Dealer4You.pl Igor Łyjak
tel.: +48 601-740-000
e-mail: info@dealer4you.pl
Copyright © 2012 Dealer4You.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.